၁၃၈၃(၂၀၂၁) ခုနှစ်၊ (၂၈)ကြိမ်မြောက် နိကာယ်စာမေးပွဲအောင်စာရင်း အုပ်စု(၄)၊ သံယုတ္တနိကာယ(သုတ္တန္တပိဋက)သုံးကျမ်း၌ သုံးကျမ်းအောင်(၂၉)ပါးအုပ်စု(၄)၊ သံယုတ္တနိကာယ(သုတ္တန္တပိဋက)သုံးကျမ်း၌ နှစ်ကျမ်းအောင်(၂၉)ပါးအုပ်စု(၄)၊ သံယုတ္တနိကာယ(သုတ္တန္တပိဋက)သုံးကျမ်း၌ တစ်ကျမ်းအောင်(၆)ပါး

. . .