အဘိဓမ္မာနှင့် ဝိသုဒ္ဓိမဂ်စာမေးပွဲများ

ဖြစ်ပေါ်လာပုံ

   ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်၏အဘိဓမ္မာဒေသနာတော်များကို လေ့လာသင်ကြားလျှက်ရှိသော သီလရှင်နှင့် လူပုဂ္ဂိုလ်များအတွက် ကျင်းပခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အဘိဓမ္မာ(ရိုးရိုး)စာမေးပွဲကို ၁၉၅၂-ခုနှစ်မှ လည်းကောင်း၊ အဘိဓမ္မာ(ဂုဏ်ထူးဆောင်)စာမေးပွဲကို ၁၉၅၅-ခုနှစ်မှလည်းကောင်း၊ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် စာမေးပွဲကို ၁၉၅၇-ခုနှစ်မှလည်းကောင်း ကျင်းပခဲ့ပါသည်။

ဖြေဆိုမည့်သူ၏ အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်

အဘိဓမ္မာနှင့်ဝိသုဒ္ဓိမဂ်စာမေးပွဲကို ဝင်ရောက်ဖြေဆိုမည့်သူသည် အောက်ပါစည်းကမ်းချက် များနှင့် ကိုက်ညီရမည်-

(က) အဘိဓမ္မာ(ရိုးရိုး) စာမေးပွဲနှင့် အဘိဓမ္မာ (ဂုဏ်ထူးဆောင်) စာမေးပွဲတို့ကို အစိုးရ ပထမငယ်တန်း (သို့မဟုတ်) ၎င်းနှင့် အလားတူ စာမေးပွဲ အောင်မြင်ပြီး သူများအား ဖြေဆိုခွင့် မပြုပါ။ အစိုးရပါဠိ ပထမပြန် စာမေးပွဲကို   ဖြေဆိုရန် သင်ယူ လေ့လာ နေသော အမြဲတမ်း သာမဏေများ အားလည်း ဖြေဆိုခွင့် မပြုပါ။ အဘိဓမ္မာ (ရိုးရိုး) စာမေးပွဲ သုံးဆင့်စလုံး မအောင်မြင်သေးသူ များအား အဘိဓမ္မာ (ဂုဏ်ထူးဆောင်) စာမေးပွဲအဆင့် များကို ဖြေဆိုခွင့် မပြုပါ။
(ခ) အဘိဓမ္မာ(ရိုးရိုး)နှင့် (ဂုဏ်ထူးဆောင်) စာမေးပွဲတို့၌ နှစ်ချင်းသုံးဆင့်စလုံး မအောင် မြင်ကြသေးသူများသည် တစ်ဆင့်ကိုသော်လည်းကောင်း၊ နှစ်ဆင့်ကိုသော် လည်းကောင်း အောင်မြင်ခဲ့ပြီးဖြစ်စေကာမူ နှစ်ချင်းပေါက် သုံးဆင့်လုံးကို ထပ်မံဝင်ရောက်ဖြေဆိုလိုပါက ဖြေဆိုခွင့်ရှိပါသည်။
(ဂ) ဝိသုဒ္ဓိမဂ် စာမေးပွဲ၌ အစိုးရပထမကြီးတန်း စာမေးပွဲနှင့် ဓမ္မာစရိယ စာမေးပွဲများကို လည်းကောင်း၊ အလားတူစာမေးပွဲများကို လည်းကောင်း အောင်မြင်သူများအား ဖြေဆိုခွင့် မပြုပါ။
(ဃ) အဘိဓမ္မာ(ရိုးရိုး) စာမေးပွဲအောင်မြင်သူများသာ အဘိဓမ္မာ(ဂုဏ်ထူးဆောင်) စာမေးပွဲကိုဖြစ်စေ၊ ဝိသုဒ္ဓိမဂ်စာမေးပွဲကိုဖြစ်စေ ဖြေဆိုခွင့်ရှိပါသည်။
(င) ဝိသုဒ္ဓိမဂ် စာမေးပွဲ ပထမဆင့် ဒုတိယဆင့် တတိဆင့် သုံးဆင့်အနက် ကြိုက်ရာ အဆင့်တစ်ဆင့်ဖြစ်စေ၊  နှစ်ဆင့်ဖြစ်စေ၊ သုံးဆင့်လုံးဖြစ်စေ ဖြေဆိုနိုင်ပါသည်။
(စ) ထိုသို့ ဖြေဆိုရာတွင် နှစ်ချင်းသုံးဆင့်စလုံး မအောင်မြင်ကြသေးသူများ သည် တစ်ဆင့်ကို သော်လည်းကောင်း၊ နှစ်ဆင့်ကိုသော်လည်းကောင်း အောင်မြင်ခဲ့ပြီး ဖြစ်စေကာမူ နှစ်ချင်းပေါက်သုံးဆင့်လုံးကို ထပ်မံဝင်ရောက်ဖြေဆိုလိုပါက ဖြေဆိုခွင့်ရှိပါသည်။
(ဆ) အထက်ပါစာမေးပွဲများကို လူပုဂ္ဂိုလ်နှင့် သီလရှင်များသာ ဖြေဆိုခွင့်ရှိပါသည်။

အောင်လက်မှတ်ပေးအပ်ခြင်း

   အဘိဓမ္မာ၊ ဂုဏ်ထူးဆောင်နှင့် ဝိသုဒ္ဓိမဂ်စာမေးပွဲများကို နှစ်စဉ် ဒီဇင်ဘာလနောက်ဆုံးပါတ် ရုံးပိတ်ရက်များတွင် နေ့စဉ် ၁၂နာရီမှ ညနေ ၄-နာရီထိ (၃)ရက်ဖြင့် မြန်မာပြည်တွင်း ခွင့်ပြုစာဖြေ ဌာန (၁၅၄)ဌာနနှင့် ပြည်ပခွင့်ပြုစာဖြေဌာန (၃)ဌာနတို့တွင် တစ်ပြိုင်တည်းကျင်းပပါသည်။ စာမေး ပွဲတွင် တစ်နိုင်ငံလုံး ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ ရရှိသူတို့အား ဓမ္မာစရိယဘွဲ့ဆက်ကပ်သည့် မဟာ ဘွဲ့နှင်းသဘင်အခမ်းအနားတွင် အောင်လက်မှတ်များကို ပေးအပ်ပါသည်။

မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ