၁၉၈၈-ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀-ပြည့်နှစ်အထိ (နိုင်ငံတော်သံဃဝိနိစ္ဆယ)မှုခင်းများ စာရင်း