သီးခြားသံဃဝိနိစ္ဆယအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းဆုံးဖြတ်စေခြင်း

    နိုင်ငံတော်ဗဟိုသံဃာ့ဝန်ဆောင် ဆရာတော်၊ နိုင်ငံတော်သံဃမဟာနာယက ဆရာတော်၊ နိုင်ငံတော်သြဝါဒါစရိယ ဆရာတော် တစ်ပါးပါးသည် အန္တိမဝတ္ထုဖြင့် စွပ်စွဲခြင်းခံရလျှင် နိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့ (အလှည့်ကျအဖွဲ့ခွဲ)၏ ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်အညီ ဝိနိစ္ဆယအဖွဲ့ငယ်က သင့်လျော် သည့် နိုင်ငံတော်ဗဟိုသံဃာ့ဝန်ဆောင်(၅)ပါးနှင့် အရန် ၂-ပါး ပါဝင်သည့် သီးခြားသံဃဝိနိစ္ဆယအဖွဲ့ကို သတ်မှတ်သည့် နောက်ဆက်တွဲပုံစံ (၁၆)ဖြင့် ဖွဲ့စည်း၍ စစ်ဆေးဆုံးဖြတ်စေရမည်။