သာသနာ့ရေးရာ

၁. လုပ်ငန်းတာဝန်များ

၂. ၁၃၈၁(၂၀၁၉) ခုနှစ်၊ ဝါဆိုသံဃာနှင့်သီလရှင်စာရင်း

၃. ၁၃၈၁-ခုနှစ် ( ၂၀၁၉) ခုနှစ် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် အလိုက် ဝါဆိုသံဃာ( ဂိုဏ်းစုံ )စာရင်းချုပ်

၄. ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ သက်တော်ထင်ရှား ဘွဲ့တံဆိပ်တော်ရ ဆရာတော်ကြီး များနှင့် သီလရှင်ဆရာကြီးများစာရင်း

၅. ၁၃၈၁-ခုနှစ်(၂၀၁၉)ခုနှစ်၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အလိုက် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများ(ဂိုဏ်းစုံ)စာရင်းချုပ်

၆. တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အသီးသီးရှိ သံဃာအပါး(၅၀)နှင့် (၁၀၀)အထက် စာသင်တိုက်များစာရင်း

၇. ဉာဏ်တော်(၂၇)ပေအထက် စေတီပုထိုးများစာရင်း

. တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ဘုရားစေတီများနှင့် ဂေါပကအဖွဲ့များစာရင်း

၉. ၂၀၁၁-ခုနှစ်မှ၂၀၂၀-ပြည့်နှစ် အထိ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အလိုက် သာသနာရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုစာရင်း

၁၀. ဘွဲ့တံဆိပ် ဂုဏ်အင်္ဂါအရည်အချင်း သတ်မှတ်ချက်များ