အဘိဓမ္မာနှင့် ဝိသုဒ္ဓိမဂ်စာမေးပွဲ စာရင်းသွင်း၊ ဖြေဆို၊ အောင်မြင်မှု၊ ရာခိုင်နှုန်းစာရင်း