ဝိနည်းဓိုရ်ဆရာတော်များ လက်ခံစစ်ဆေးခြင်းမပြုရသောမှုခင်းများ

(က) လူသတ်မှု၊
(ခ) ဓားပြတိုက်မှု၊ လုယက်မှု၊
(ဂ) တိုင်းပြည် ပုန်ကန်မှု၊ သူပုန်မှု၊
(ဃ) ရန်သူတို့၏ သူလျှိုလုပ်မှု၊
(င) ရန်သူတို့၏ဝါဒဖြန့်မှု၊
(စ) အုပ်ချုပ်ရေး ပျက်ပြားအောင် အားထုတ်မှု၊
(ဆ) စစ်ကို အရေးနိမ့်အောင် အားထုတ်မှု၊
(ဇ) အမွေရလိုမှု၊
(စျ) လယ်ယာကိုင်းကျွန်းစသည်ကိုမအပ်သောအလှူခံမှု၊
(ည) ဘိန်းစသောမူးယစ်ဆေးဝါးမှု၊ သေရည်အရက်မှု၊
(ဋ) အပေါင်အနှံခံမှု၊
(ဌ) ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ရာ ဝိဝါဒါဓိကရုဏ်းမှုခင်းများ၊
(ဍ) အကပ္ပိယ ရွှေငွေစသည်ကို လျော်ကြေးတောင်းမှု၊
(ဎ) ဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာတော်နှင့်မစပ်သော ပစ္စည်းတစ်စုံတစ်ရာနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဖြစ်ပွားသော အဓိကရုဏ်းမှု၊
(ဏ)

အထောက်အထားခိုင်လုံသော မုဒိန်းမှု၊ လူသတ်မှု၊ ဓါးပြတိုက်မှု၊ လုယက်မှု၊ အထောက် အထားခိုင်လုံသော မုဒိန်းမှုတို့ကို လူတရားရုံးများ၌ စစ်ဆေးဆုံးဖြတ်ကိစ္စ ပြီးစီးပါက သံဃဝိနိစ္ဆယအဖွဲ့ဖြင့် ဆုံးဖြတ်ခံယူခွင့်ရှိသည်။