၁၃၈၃(၂၀၂၁) ခုနှစ်၊ (၂၈)ကြိမ်မြောက် နိကာယ်စာမေးပွဲအောင်စာရင်း အုပ်စု(၁)၊ ခုဒ္ဒကနိကာယ(ဝိနယပိဋက)မဟာဝိဒူ ဝိနည်းအဋ္ဌကထာ သုံးကျမ်းအောင်(၁)ပါးအုပ်စု(၁)၊ ခုဒ္ဒကနိကာယ(ဝိနယပိဋက)မဟာဝိဒူ ဝိနည်းအဋ္ဌကထာ နှစ်ကျမ်းအောင်(၁)ပါးအုပ်စု(၁)၊ ခုဒ္ဒကနိကာယ(ဝိနယပိဋက)မဟာဝိဒူ ဝိနည်းအဋ္ဌကထာ တစ်ကျမ်းအောင်(၉)ပါးအုပ်စု(၂)၊ ဒီဃနိကာယ(သုတ္တန္တပိဋက) မဟာဝိဒူ ဒီဃနိကာယအဋ္ဌကထာ တစ်ကျမ်းအောင်(၂)ပါးအုပ်စု(၈)၊ ခုဒ္ဒကနိကာယ(အဘိဓမ္မပိဋက ပထမပိုင်း) မဟာဝိဒူ အဋ္ဌကထာနှစ်ကျမ်းအောင်(၄)ပါးအုပ်စု(၉)၊ ခုဒ္ဒကနိကာယ(အဘိဓမ္မပိဋက) မဟာဝိဒူ အဋ္ဌကထာတစ်ကျမ်းအောင်(၁)ပါး

. . .