၁၃၈၁-ခုနှစ်(၂၀၁၉)ခုနှစ်၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အလိုက် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများ (ဂိုဏ်းစုံ) စာရင်းချုပ်