အုပ်စု(၁)၊ ခုဒ္ဒကနိကာယ(ဝိနယပိဋက) ဝိနည်းလေးကျမ်းအောင်(၃၃၂)ပါး

. . .