တိပိဋကဓရ၊ တိပိဋကကောဝိဒ စာမေးပွဲ စာရင်းသွင်း၊ ဖြေဆို၊ အောင်မြင်မှု