၁၃၈၁-၁၃၈၂(၂၀၂၀)ခုနှစ်၊ ဓမ္မာစရိယစာမေးပွဲ စာဖြေဌာနအလိုက် စာရင်းသွင်း၊ ဖြေဆို၊ အောင်မြင်မှု၊ ရာခိုင်နှုန်းစာရင်း