ဖြေဆိုမည့်သူ၏ အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်

စာမေးပွဲ စတင်ဖြေဆိုသောနေ့၌ အသက် ၁၂-နှစ်ပြည့်ပြီးသော ရဟန်း၊ သာမဏေ၊ သီလရှင် များသာမက လူပုဂ္ဂိုလ်များပါ အစိုးရနိကာယ်စာမေးပွဲကို ဝင်ရောက်ဖြေဆိုခွင့်ရှိသည်။

ဆက်ကပ်သည့် ဘွဲ့တံဆိပ်

နိကာယ်စာမေးပွဲကို နှစ်စဉ်နယုန်လ(ဇွန်လ)အတွင်း နေ့စဉ်မွန်းလွဲ (၁)နာရီမှ (၅)နာရီအထိ (၅)ရက်ဖြင့် တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ ခွင့်ပြုစာဖြေဌာန (၇၃)ဌာနတွင် တစ်ပြိုင်နက်ကျင်းပပါသည်။ အောင်မြင်သော ကျမ်းအလိုက် အောက်ပါဘွဲ့တို့ကို နှစ်စဉ် ဓမ္မာစရိယဘွဲ့ဆက်ကပ်သည့် မဟာဘွဲ့ နှင်း သဘင်အခမ်းအနား တွင်ဆက်ကပ်ပါသည်-

(က) ဝိဒူတန်း
(၁) အုပ်စု(၁) ဝိနယဝိဒူ
(၂) အုပ်စု(၂) ဒီဃနိကာယဝိဒူ
(၃) အုပ်စု(၃) မဇ္စျိမနိကာယဝိဒူ
(၄) အုပ်စု(၄) သံယုတ္တနိကာယဝိဒူ
(၅) အုပ်စု(၅) အင်္ဂုတ္တရနိကာယဝိဒူ
(၆) အုပ်စု(၆) ခုဒ္ဒကနိကာယဝိဒူ(၁)
(၇) အုပ်စု(၇) ခုဒ္ဒကနိကာယဝိဒူ(၂)
(၈) အုပ်စု(၈) အဘိဓမ္မဝိဒူ(၁)
(၉) အုပ်စု(၉) အဘိဓမ္မဝိဒူ(၂)


(ခ) မဟာဝိဒူတန်း
(၁) အုပ်စု(၁) ဝိနယမဟာဝိဒူ
(၂) အုပ်စု(၂) ဒီဃနိကာယမဟာဝိဒူ
(၃) အုပ်စု(၃) မဇ္စျိမနိကာယမဟာဝိဒူ
(၄) အုပ်စု(၄) သံယုတ္တနိကာယမဟာဝိဒူ
(၅) အုပ်စု(၅) အင်္ဂုတ္တရနိကာယမဟာဝိဒူ
(၆) အုပ်စု(၆) ခုဒ္ဒကနိကာယမဟာဝိဒူ(၁)
(၇) အုပ်စု(၇) ခုဒ္ဒကနိကာယမဟာဝိဒူ(၂)
(၈) အုပ်စု(၈) အဘိဓမ္မမဟာဝိဒူ(၁)
(၉) အုပ်စု(၉) အဘိဓမ္မမဟာဝိဒူ(၂)