ရဟန်းသံဃာတော်များနှင့် ဗုဒ္ဓဂယာဘုရားဖူးခရီးသည်များ၏ မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်များ လျှောက်ထားထုတ်ယူခွင့်ရရှိရေးကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ အများပြည်သူသိရှိစေရန် ဖော်ပြခြင်း