၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ အဘိဓမ္မာနှင့်ဝိသုဒ္ဓိမဂ်စာမေးပွဲအောင်စာရင်းများကြေညာခြင်း

အဘိဓမ္မာစာမေးပွဲ နှစ်ချင်း သုံးဆင့်လုံးအောင်မြင်သူ (၃၉၃)ဦးအနက် အမှတ်အများဆုံး ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ၊ ဂုဏ်ထူးဆောင်စာမေးပွဲ နှစ်ချင်း သုံးဆင့်လုံးအောင်မြင်သူ (၁၇၂)ဦးအနက် အမှတ်အများဆုံး ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယနှင့် ဝိသုဒ္ဓိမဂ်စာမေးပွဲ နှစ်ချင်း သုံးဆင့်လုံးအောင်မြင်သူ (၁၂၅)ဦးအနက် အမှတ်အများဆုံး ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ၊ ထူးချွှန်ဆု ရရှိသူများစာရင်း

Download

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ အဘိဓမ္မာ(ရိုးရိုး)စာမေးပွဲအောင်စာရင်း(အထူးအောင်)

Download

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ အဘိဓမ္မာ(ရိုးရိုး)စာမေးပွဲအောင်စာရင်း

Download

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ အဘိဓမ္မာ(ဂုဏ်ထူးဆောင်)စာမေးပွဲအောင်စာရင်း(အထူးအောင်)

Download

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ အဘိဓမ္မာ(ဂုဏ်ထူးဆောင်)စာမေးပွဲအောင်စာရင်း

Download

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဝိသုဒ္ဓိမဂ်စာမေးပွဲအောင်စာရင်း(အထူးအောင်)

Download

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဝိသုဒ္ဓိမဂ်စာမေးပွဲအောင်စာရင်း

Download