ပါဠိပထမပြန်စာ‌မေးပွဲအထူးအောင်ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ဓမ္မာစရိယစာ‌မေးပွဲအထူးအောင်များအတွက် ထေရုပ္ပတ္တိနှင့်ဓါတ်ပုံများတောင်းခံခြင်း

. . .